25 okt 2016 16:22

De Regie der Gebouwen stelt haar activiteitenverslag 2015 voor

BRUSSEL – In haar activiteitenverslag 2015 geeft de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, een overzicht van haar belangrijkste verwezenlijkingen van afgelopen jaar. Ook in 2016 blijft haar hoofddoelstelling het optimaliseren van de huisvesting van de federale overheidsdiensten, met de federale bezettingsnorm als leidraad. Daarbij wil de Regie der Gebouwen een voortrekkersrol spelen op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

Grote projecten

In 2015 werden verschillende grote projecten tot een goed einde gebracht. Denken we maar aan het Rijksarchiefgebouw in Gent, het nieuwe kantoorgebouw van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge, het nieuwe complex van de civiele bescherming in Crisnée, het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan of de ingebruikname van de nieuwe financiëntoren in Luik.

Daarnaast werkte de Regie der Gebouwen naarstig verder aan andere projecten zoals de renovatie van en de nieuwbouw voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, de bouw van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen of de restauratie van de Congoserre in de koninklijke serres in Laken.

Speerpunten van vandaag en morgen

Op vastgoedgebied houdt de Regie der Gebouwen in elk project rekening met de federale bezettingsnorm, die voor elke gecorrigeerde voltijdse equivalent (VTE) een werkruimte van maximaal 13,5 vierkante meter voorziet. Door de ruimte te optimaliseren, kan ze de oppervlakte van de beheerde gebouwen beter laten renderen.

Op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling wil de Regie der Gebouwen een voortrekkersrol spelen. Alles wordt in het werk gesteld om het energieverbruik van overheidsgebouwen terug te dringen. Zo werd onder andere een warmtekrachtkoppeling geplaatst in de Jubelparksite in Brussel, thermische zonnepanelen in de gevangenis van Jamioulx en fotovoltaïsche zonnepanelen op de site van KMI in Dourbes.

In de toekomst blijft de hoofddoelstelling van de Regie der Gebouwen het optimaliseren van de huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten. Hoe? Door hen een infrastructuur te bieden op maat van hun behoeften van vandaag en morgen.

Medewerkers

De realisatie van die projecten en doelstellingen is mogelijk dankzij de inzet en toewijding van zo’n 900 medewerkers die elke dag weer het beste van zichzelf geven. De Regie der Gebouwen voert een actief diversiteitsbeleid uit. Zo stelt ze bijvoorbeeld 4,53 procent personen met een handicap te werk: daarmee is ze een van de beste leerlingen in de klas.

Om haar doelstellingen in de toekomst te kunnen behalen, wil de Regie der Gebouwen in 2016 zo’n 160 nieuwe talentvolle medewerkers aantrekken.

Lees het activiteitenverslag 2015.

Contactpersoon:
Johan Vanderborght, Communicatieverantwoordelijke
johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be
www.facebook.com/regiedergebouwen

Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Zij zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federale architecturaal patrimonium in stand. De Regie beheert zo’n 7,3 miljoen vierkante meter verspreid over een 1.150-tal gebouwensites. Daarvan is twee derde eigendom van de federale staat (ongeveer 4,5 miljoen vierkante meter) terwijl een derde van de sites wordt gehuurd (ongeveer 2,7 miljoen vierkante meter).