19 jul 2019 17:44

De Regie der Gebouwen verkleint de ecologische voetafdruk van de koninklijke gebouwen

De Regie der Gebouwen doet er alles aan om de energetische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de overheidsgebouwen te verminderen. De gebouwen die ter beschikkingstaan van het staatshoofd vormen daar geen uitzondering op, want er zijn momenteel twee belangrijke projecten aan de gang die de volledige steun van de koning krijgen.
 

De Regie der Gebouwen investeert in een nieuw systeem om de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek te kunnen gebruiken voor het verwarmen van het Koninklijk Domein van Laken.

Het project vereist de aanpassing van 9 stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken en de verbinding van de site met het warmtenetwerk.

Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de gang: werfvergaderingen, installatie, bodemsonderingen … De aanpassings- en aansluitingswerken zullen van start gaan in september 2019. Een deel van de werken zal worden uitgevoerd door de Regie der Gebouwen en een ander deel door Brussel-Energie.

We hebben een overeenkomst getekend voor een publiek-publieke samenwerking met Brussel-Energie voor de uitvoering van een innovatief project dat het verbruik van fossiele energie door het Koninklijk Domein van Laken vermindert en zijn ecologische voetafdruk verkleint. Het project werd bedacht en uitgewerkt in samenwerking met onder andere de diensten van de koning. Het werd in samenwerking met de Koninklijke Schenking gedaan. We zijn fier op dit ecologisch en energiezuinig project, dat vrij uniek is in België”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Het is de bedoeling om deze duurzame thermische energiebron te gebruiken vanaf de winter van 2020-2021.

Lees het volledige persbericht

 

Tegelijkertijd werkt de Regie der Gebouwen zoals gewenst door de Koning aan de verbetering van de verwarmings- en verluchtingsinstallaties van het Koninklijk Paleis in Brussel.

We zullen in het najaar 2019 een interne studie opstarten om te bepalen wat de beste maatregelen zijn die we kunnen nemen voor het efficiënter maken van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem. Verschillende pistes werden al overwogen, zoals de overschakeling van stookolie op aardgas, de plaatsing van condensatieketels of een warmtekrachtkoppelingseenheid”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Lees het volledige persbericht