08 aug 2022 13:28

De Regie der Gebouwen voert restauratiestudie uit van het standbeeld van olifant aan AfricaMuseum

Op 4 augustus 2022 startte de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de Federale Staat, met de restauratiestudie van het  ‘beeld van een Afrikaanse olifant’ tegenover het AfricaMuseum in Tervuren (Leuvensesteenweg 13). De restauratie van het standbeeld is voorzien vanaf midden 2023. 

Het beeldhouwwerk uit gewapend beton werd vervaardigd door Albéric Collin (1886-1962) voor de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel. In 1938 werd het overgebracht naar het museum in Tervuren en op een ijzerzandstenen sokkel geplaatst.

De restauratiestudie houdt  een  kunsthistorisch onderzoek in met daarenboven een analyse van de beschadigingen, een onderzoek naar de metaalstructuur, de verankeringen, de afwerklaag en het voegwerk, enz. 

Het beeld wordt vanaf midden augustus 2022 in de steigers geplaatst en afgezet door een werfomheining. 

De studie zal ongeveer 4 maanden duren en moet leiden tot  een concreet voorstel van aanpak voor de restauratie. Op basis hiervan wordt dan  een aanbestedingsdossier  opgemaakt voor de restauratiewerken zelf, die midden 2023 zouden aanvangen. 

Omdat het beeld beschermd is als monument, gebeuren zowel de studie als de restauratie  in nauw overleg met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Technische fiche

  • Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
  • Studiebureau : Lapis Arte
  • Kostprijs van de studie : 17.000 euro, inclusief btw
  • Duur van de studie : ongeveer 4 maanden
  • Start restauratie beeld: midden 2023