11 dec 2017 12:25

De RSZ wordt verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zeelieden

Op 1 januari 2018 krijgt de RSZ er opnieuw een opdracht bij: de organisatie van de sociale zekerheid van zeelieden.

Zeelieden vallen in België niet onder de gewone sociale zekerheid. Er bestaat voor hen een afzonderlijk stelsel, dat afgestemd is op hun bijzondere profiel. Het stelsel wordt beheerd door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), die in Antwerpen is gevestigd.

Op 1 januari gaan de opdrachten van de HVKZ over naar de RSZ en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). De verandering past in het streven van de federale regering om zoveel mogelijk synergieën tot stand te brengen in de sociale zekerheid.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Dit is opnieuw een stap in de redesign van de federale overheid. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden voert nagenoeg dezelfde opdrachten uit als de RSZ en de HZIV, maar op kleine schaal en voor een beperkt doelpubliek. Door de Kas te integreren in twee grotere instellingen, kunnen we het werk efficiënter organiseren en kunnen we meer doen voor de burger met de middelen die we hebben.”

Taakverdeling

De RSZ wordt verantwoordelijk voor:

  • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften
  • de inning van de sociale bijdragen
  • het beheer van de Poollijst
  • de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning

De HZIV neemt de volgende taken op zich:

  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • de sociale dienst
  • de toekenning en betaling van de ‘aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd’

Sociale rechten

Het specifieke socialezekerheidsstelsel voor zeevarenden blijft gelden na 1 januari 2018. Zeelieden blijven al hun huidige sociale rechten behouden.

Bezoekadres

De RSZ-dienst voor zeevarenden blijft gehuisvest op het huidige adres van de HVKZ: Frankrijklei 81-83 (bus 4) in 2000 Antwerpen. Op die manier blijft de bestaande dienstverlening aan ondernemingen en burgers behouden.

Website

De website van de HVKZ verdwijnt op 1 januari 2018. Vanaf dan vindt u alle informatie over de sociale zekerheid voor zeevarenden op het portaal van de sociale zekerheid.