21 mrt 2016 12:39

De RVA publiceert zijn jaarverslag 2015

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar.
 
Het jaarverslag 2015 werd op 17 maart voorgesteld aan de pers en bestaat uit 2 delen:

Volume 1: Activiteitenverslag;

Volume 2: Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen.

 

We zetten de belangrijkste evoluties in 2015 even voor u op een rijtje

 

De vergoede werkloosheid daalde aanzienlijk in 2015, zowel de volledige als de tijdelijke werkloosheid.
Wat de volledige werkloosheid betreft moet men 2 groepen onderscheiden :


1.De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dit aantal (gemiddeld 417.432) is met 9% gedaald tegenover 2014.
2.De niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dit aantal daalde in 2015 zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen met 15,9% als bij het aantal vrijgestelde werklozen met een bedrijfstoeslag met 6%.

 

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen is gedaald met 9,9% of 62.459 personen gemiddeld op jaarbasis.

Deze evolutie verklaart zich door 3 belangrijke factoren :

 

  • Voor het tweede jaar op rij kende België een gematigde groei van 1,4% in 2015, na een groei van 1,3% in 2014. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid toegenomen met 37.500 eenheden als jaargemiddelde voor 2015.
  • Het demografisch effect. De actieve bevolking en de bevolking op beroepsleeftijd nemen minder uitgesproken toe en er is een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel.
  • Tenslotte is er het effect van de reglementaire wijzigingen, in het bijzonder de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn 29.155 werklozen die een inschakelingsuitkering ontvingen aan het einde van hun recht, tot 3 jaar of tot 3 jaar vanaf de leeftijd van 30 jaar naargelang van de gezinscategorie, gekomen. In jaarlijks gemiddelde gaat het om 23.394 personen.

 

Wat de tijdelijke werkloosheid betreft is er een daling met 10,1% in 2015. De tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische redenen, die het best de evolutie van de conjunctuur weerspiegelt, daalde eveneens en sterker (-17,9%).

 

Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering (288.107) is gestegen met 4,3%. Er was een toestroom van aanvragen eind 2014 om te ontsnappen aan de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden in 2015. Het aantal aanvragen in 2015 is gevoelig gedaald.

 

Ongeveer 125 miljoen dienstencheques werden in 2015 gebruikt, dit is een stijging met 3,9% in vergelijking met 2014.

 

De totale uitgaven van de RVA, uitgezonderd de materies die werden overgedragen aan de gewesten, daalden met 696,3 miljoen EUR in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA af met 1,1 miljard EUR, d.i. -11,5%.