29 jan 2016 17:40

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in december 2015

In december 2015 hebben 377.830 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 47.560 minder dan in december 2014
(-11,2%). Die 377.830 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 352.080 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.619 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.131 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
 


Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor de periode januari tot en met november 2015 tellen we 28.407 personen die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Volgens de voorlopige cijfers (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 748 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen.

Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in november 2015 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in december 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 november tot en met 31 december 2015.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid  worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

De volledige werkloosheid daalt het sterkst bij de vrouwen (-24.713 eenheden of -12,8%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis, maar in mindere mate (-22.847 eenheden of -9,8%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 19,9% (-9.332 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -13,3% (-33.282 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 6,2% (-7.473 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 29,4% (+2.527 eenheden). Die stijging laat zich grotendeels verklaren door het optrekken van 58 naar 60 jaar van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om die vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

In december 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,9% in het Waals Gewest (-27.803 eenheden), met 14,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-11.239 eenheden) en met 5,2% in het Vlaams Gewest (-8.518 eenheden). In december 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 154.203 volledig werklozen, in het Waals Gewest 159.213 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.414.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 15.292 eenheden (-10,5%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -12.961 eenheden

(-16,3%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 19.307 eenheden (-9,6%).

In december 2015 is 34,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,9% 2 jaar of langer.

In december 2015 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 4.144 eenheden of 4,0%. Die afname is in grote mate toe te schrijven aan een daling van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2015 op 100.189 eenheden. Gemiddeld over de laatste drie maanden observeren we in december 2015 een daling op jaarbasis van 2,6%.

 

Bekijk het volledig persbericht en bijkomende cijfers op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.