29 jun 2022 16:29

De Scheutwijk is heringericht als woonwijk

Vandaag wordt de Scheutwijk in de gemeente Anderlecht ingehuldigd na zijn herinrichting door Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel,  in het kader van het duurzame wijkcontract Scheut. De buurt is nu een gezelligere en groenere woonwijk die echt toebehoort aan de buurtbewoners. Actieve mobiliteit en duurzaamheid staan centraal.

De Scheutwijk is een woonwijk in Anderlecht tussen de Ninoofsesteenweg en de Birminghamstraat met buurtwinkels, scholen en een ziekenhuis. Ze ging echter gebukt onder de sterke toestroom van doorgaand verkeer van en naar het centrum van Anderlecht. Daarom kregen de Verdonckstraat, Generaal Ruquoystraat, Gespstraat, Naaldstraat en het Henri De Smetplein een herinrichting die de actieve mobiliteit bevordert.

Actieve mobiliteit centraal

Vandaag staan voetgangers en fietsers centraal dankzij een verhoogde veiligheid voor de actieve weggebruikers en is de ruimte toegankelijker voor personen met een beperkte mobiliteit.

Het Henri De Smetplein is getransformeerd in een gezellige plek die zich goed leent tot activiteiten in de buitenlucht. De parking maakte plaats voor een fiets- en voetgangerszone zonder hoogteverschillen. Het plein werd afgesloten voor het verkeer komende van de Ninoofsesteenweg. Om de veiligheid nog verder te verhogen, werd het plein een woonerf waar de snelheid beperkt is tot 20km/u.

De wijk kreeg op verschillende plekken bomen en perken met lage beplanting, waarbij er werd gekozen voor bijenplanten die de biodiversiteit van de stad verrijken. Het duurzame aspect uit zich ook in de recuperatie van het regenwater in de plantenbedden, het hergebruik van de terracotta klinkers voor de bestrating en het gebruik van duurzaam, lokaal materiaal zoals blauwe steen en terracotta.

Beliris investeerde 2.263.000 euro in de werken, die werden uitgevoerd door aannemer Eurovia en ontworpen door studiebureau Espace mobilités.

Wijkfeest

De bewoners verzamelden zich in groten getale voor de inhuldiging op woensdagmiddag. Er waren activiteiten voor jong en oud gepland om hun opgeknapte buurt te vieren. Dit project, waarvan de werkzaamheden in het najaar van 2020 van start zijn gegaan, is geslaagd in zijn opzet om "de wijk terug te geven aan zijn bewoners" en de banden in de wijk te vernieuwen.