12 feb 2015 15:44

Is de sociale bescherming in Europa voldoende opgewassen tegen de toekomst?

België is sinds november 2014 voor 6 maanden voorzitter van de Raad van Europa. De Raad is een Europese instelling die een sleutelrol speelt bij de verdediging van de rechten van de mens op Europees grondgebied. Ook sociale rechten zijn mensenrechten. In dit kader organiseert de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 12 en 13 februari een 2-daagse conferentie over de toekomst van de sociale rechten in Europa in Brussel.

Het Europees Sociaal Handvest: van Turijn tot Brussel

Het meest bekende verdrag van de Raad van Europa is het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM). Het Europees Sociaal Handvest trad 50 jaar geleden in werking en heeft tot doel de sociale rechten op het vlak van werkgelegenheid, verloning, sociale zekerheid, toegang tot huisvesting en verbod op kinderarbeid te garanderen. Thorbjørn Jagland, Secretaris-generaal van de Raad van Europa: “In Europa heb je dankzij het Europees Sociaal handvest een eerlijke kans op een degelijk leven. Je rechten op vlak van huisvesting, gezondheidszorg en werk worden gegarandeerd. Het Handvest beperkt ons niet, het is juist bevrijdend. Het is geen verzameling van onhandige Europese regels en verplichtingen. Het gaat over universele sociale rechten waar iedereen mee akkoord zou moeten kunnen gaan.”

In oktober 2014 kwamen Europese beleidsmakers in Turijn samen om het belang van sociale rechten – vooral in tijden van crisis – te benadrukken en samen te werken aan het versterken van deze sociale rechten. Brussel is een verderzetting van het proces van Turijn. Na de conferentie zal een “Brussels document” opgesteld worden met alle voorstellen die geformuleerd werden tijdens deze 2-daagse bijeenkomst. 

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “In een crisis zijn ook de sociale uitdagingen groot. Sociale rechten en economische situatie: het ene is afhankelijk van het andere. Door het verstevigen van de sociale rechten kunnen we beter het hoofd bieden aan de crisis. België is een goede leerling in Europa op vlak van sociale rechten. De Belgische regering zette zo onlangs in op het verhogen van de sociale uitkeringen boven de armoedegrens en ook de toegang tot de gezondheidszorg staat hoog op onze agenda. Maar het kan altijd beter en het blijft een continu werk om na te denken over mogelijke hervormingen om ons systeem nog beter te maken. Hopelijk kan deze conferentie ons daar bij helpen en tonen hoe we een nieuw licht kunnen werpen op de problemen die ons als mens en Europeaan bezighouden.”

High Level conferentie

De 2-daagse conferentie in Brussel brengt meer dan 300 mensen samen: academische experts, sociale partners, sociale organisaties en vertegenwoordigers van nationale en internationale instellingen. Samen buigen ze zich over een aantal vraagstukken: hoe ziet de toekomst van de sociale rechten in Europa er uit? Zijn de sociale rechten “future proof”? Wat is de impact van de financiële en economische crisis op de sociale rechten? Hoe verhouden de Europese Unie en de Raad van Europa zich tot elkaar?

Thorbjørn Jagland, Secretaris-generaal van de Raad van Europa, opende samen met Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, en Maggie De Block, minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de 2-daagse Brusselse conferentie. Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters, zal op vrijdag 13 februari de conferentie afsluiten.

 

Meer informatie over de conferentie: http://bit.ly/ZmjBxD
Volg de conferentie live via Twitter via de hashtag #CoE2015Be en via @FODSZ.

 

Meer info?

Daniel Holtgen | woordvoerder Secretaris-generaal Jagland | +33 6 68 29 87 51 | daniel.holtgen@coe.int | @CoESpokesperson

Els Cleemput | woordvoerder minister Maggie De Block | +32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid | +32 473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @fodsz