04 nov 2008 13:06

De sociale zekerheid ontrafeld voor jongeren

De Directie-generaal Communicatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid stelt de 2de editie voor van haar brochure: "Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden", bovendien gaat de nieuwe versie van de bijhorende website online: www.mijnsz.be.

De Directie-generaal Communicatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid stelt de 2de editie voor van haar brochure: "Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden", bovendien gaat de nieuwe versie van de bijhorende website online: www.mijnsz.be.

De website en brochure maken deel uit van een informatiecampagne die de sociale zekerheid concreter, interessanter en duidelijker wil maken voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en kan rekenen op de steun van Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx.

Het is bovendien de bedoeling om jongeren bewust te maken van het belang van het in stand houden van het socialezekerheidssysteem. Dit systeem is gebaseerd op solidariteit tussen werkenden en werklozen, jongeren en ouderen, mensen met een inkomen en mensen zonder, enz. en beschermt iedere burger een leven lang.

De website en brochure geven begrijpbare antwoorden op 20 vragen die jongeren zich stellen wanneer ze het beroepsleven instappen. De tweede versie van de website die werd gelanceerd in 2006 en de eerste permanente federale site was voor jongeren, zal interactiemogelijkheden bieden: de surfers kunnen reageren op nieuwsberichten of over actuele thema's discussiëren op het forum.

De brochure is gratis verkrijgbaar bij Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, bepaalde ziekenfondsen en tewerkstellingsdiensten. Ze zal eveneens verspreid worden via het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO) en het onderwijs voor sociale promotie dankzij de steun van de Ministers van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Christian Dupont, en Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie Marc Tarabella.

Contactpersoon: 
Marie-Claire Dubuisson 
Directrice-generaal Communicatie FOD Sociale Zekerheid 
Tel : 0473/85.65.85 
Marie-Claire.Donnet-Dubuisson@minsoc.fed.be