11 apr 2023 11:46

De 'Working Group Social Impact COVID-19’ viert haar 3-jarig bestaan!

Drie jaar geleden zag de ‘Working Group Social Impact COVID-19’ (WG SIC), een werkgroep die een aantal federale overheidsinstellingen samenbrengt, voor het eerst het daglicht.

 

Ze startte in april 2020, op initiatief van de federale crisiscel ECOSOC een monitoring van de sociale en tewerkstellingsimpact van de COVID pandemie. Hoewel na 2 jaar de COVID-crisis aan kracht verloor, werd de monitoring van de WG SIC verdergezet in 2022. De focus verschoof echter van de COVID-crisis naar de Oekraïne- en energiecrisis. 

Ook in de toekomst zal de WG SIC haar monitoringsactiviteiten verderzetten. Het blijft immers in het licht van de snel wisselende economische en maatschappelijke omstandigheden, belangrijk om de evolutie van de actuele, sociale en tewerkstellingssituatie in België op de voet op te volgen, ook buiten acute crisisperiodes.

Met het oog op deze permanente monitoring, steekt de werkgroep haar rapportering in een nieuw jasje. Naast een herwerkt dashboard, zal ze vanaf nu afwisselend maandelijks een korte nota opstellen en per kwartaal een iets uitgebreidere nota die de belangrijkste evoluties en cijfers samenvatten. Voor de update van maart 2023 stelt ze haar eerste uitgebreide kwartaal update voor. De nieuwe nota is terug te vinden op de webpagina van de WG SIC.