26 mei 2004 17:00

Deel II van de Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad het ontwerp van Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004 (Deel II) goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad het ontwerp van Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004 (Deel II) goed.

Dit ontwerp is het resultaat van verschillende vergaderingen van voorbereidende werkgroepen met de overheden en de vakbonden. Het behandelt onder meer de volgende thema's: arbeidsongevallen, pensioenen en verloning, levenskwaliteit of nog syndicale onderhandelingen. De ondertekening is voorzien op 4 juni 2004.