26 mei 2004 17:00

Ministerraad van 26 mei 2004

De Ministerraad vergaderde op woensdag 26 mei 2004, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 26 mei 2004, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de aandacht gevestigd op maatregelen, beslist om flexibiliteit op de arbeidsmarkt aan te zwengelen. Het gaat om concrete initiatieven bedoeld om de economische groei -die dit jaar, tegen vorig jaar, zou moeten verdubbelen- naar bijkomende jobs om te zetten. Zo zullen in de land- en tuinbouw de arbeidsvoorwaarden voor seizoenarbeiders versoepeld worden en zullen de dienstencheques in gebruik vereenvoudigd worden, ook indien voorgaande aanpassing van voorwaarden het aantal gepresteerde uren reeds verdubbeld heeft, van 118.000 in januari naar 269.000 uren in april. De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op het feit dat de Kafka-testen werden goedgekeurd en ook de Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004.