26 mei 2004 17:00

Wetgeving via Internet

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek.

Het ontwerp bepaalt dat de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving langs het internet kosteloos te beschikking wordt gesteld van het publiek. Het houdt rekening met een samenwerkingsprotocol waardoor de Raad van State betrokken werd bij het opstarten van een Kruispuntbank van de wetgeving.