26 mei 2004 17:00

Kafkatest

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad het voorstel voor de invoering van de Kafkatest goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, keurde de Ministerraad het voorstel voor de invoering van de Kafkatest goed.

De Kafkatest heeft als doel bijkomende administratieve rompslomp te vermijden door na te gaan of nieuwe beleidsmaatregelen geen onnodige formaliteiten meebrengen. De Kafkatest zal vanaf oktober 2004 toegepast worden op alle voorstellen van Regeringsleden die een grote impact hebben op de administratieve lasten voor burgers en/of ondernemingen. Hij bestaat uit een korte vragenlijst die bijgevoegd moet worden bij nota's aan de ministerraad. Op die manier zal de federale Regering de administratieve rompslomp kunnen aanpakken voordat een voorstel van kracht wordt. Deze preventieve aanpak zal trouwens op termijn het meest vruchten afwerpen qua administratieve vereenvoudiging. Om de toegevoegde waarde van de Kafkatest aan te tonen heeft de Staatssecretaris hem ter illustratie toegepast op twee voorstellen die momenteel op de regeringstafel liggen, nl. 1) de eventuele invoering van een verplichte enquête bij de bedrijven met betrekking tot het woon-werkverkeer van hun werknemers en 2) de eventuele invoering van een artiestenkaart voor amateurartiesten. De Kafkatest heeft voor beide voorstellen snel alternatieve oplossingen aangeduid die veel eenvoudiger in te voeren zijn dan de pistes die hierover vandaag circuleren. Met de invoering van de Kafkatest sluit België ook aan bij een internationale tendens om preventief de impact van nieuwe regelgeving in te schatten en te verminderen: gelijkaardige instrumenten worden toegepast in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.