26 mei 2004 17:00

Gelegenheidsarbeiders

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van artikel 8bis, tweede lid van het koninklijk besluit (*) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van artikel 8bis, tweede lid van het koninklijk besluit (*) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het ontwerp heeft betrekking op de werkgevers uit de land- en tuinbouwsector die problemen ondervinden bij het invullen van hun openstaande vacatures voor gelegenheidsarbeiders. Een eerste wijziging betreft de rol van de uitzendsector in de gelegenheidsarbeid. Het ontwerp voorziet dat gelegenheidsarbeiders eveneens onder dezelfde voordelige regeling vallen als wanneer ze via uitzendkantoren tewerkgesteld worden. De tweede wijziging betreft de begrenzing van de gelegenheidsarbeid in de land-en tuinbouw. Het ontwerp schrapt de bovengrens voor de werkgevers zodat de land- en tuinbouwsector soepeler kan inspelen op de weersomstandigheden en de eisen eigen aan de oogst. Een derde wijziging voorziet dat voortaan ook de champignonteelt een beroep mag doen op gelegenheidsarbeid. (*) van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944.