26 mei 2004 17:00

Slaapmiddelen en verdovende middelen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.

Het ontwerp bepaalt dat het etiket met een doodshoofd en de vermelding 'poison-vergift' niet meer dient te worden aangebracht op de farmaceutische specialiteiten die het wettelijke regime van afleveringen vermelden, bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van de geneesmiddelen. Deze maatregelen kaderen in de harmonisatie van de regels betreffende de verpakking van de farmaceutische specialiteiten en in de opheffing van de regels die het vrije verkeer van geneesmiddelen binnen de Europese Unie kunnen belemmeren. (*) van 31 december 1930, artikel 13.