26 mei 2004 17:00

'Centre ADEPS' in Spa

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het terrein waarop het 'Centre ADEPS' 'La Fraineuse' in Spa gevestigd is.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het terrein waarop het 'Centre ADEPS' 'La Fraineuse' in Spa gevestigd is.

(*) in uitvoering van artikel 12 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.