26 mei 2004 17:00

Psychotrope stoffen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om bepaalde substanties als psychotrope stoffen te classificeren, hetzij als nieuwe stof hetzij als psychotrope stof maar in een andere categorie. Het is de bedoeling de beslissing toe te passen die werd genomen door het gemeenschappelijk optreden in het kader van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving van de Europese Unie en de beslissing genomen in het kader van de 46ste Commissie van de Verenigde Naties van de verdovende middelen (**). Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 22 januari 1998. (**) te Wenen, van 8 tot 17 april 2003.