26 mei 2004 17:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Het eerste ontwerp bepaalt het jaarlijks bedrag, ten laste van de administratiekosten van het RIZIV (*), dat nodig is voor de financiering van het Kenniscentrum. Voor het jaar 2003 werd dit bedrag vastgelegd op 4.201.795 euro. Gezien het Kenniscentrum zijn activiteiten pas op 1 mei 2003 heeft gestart en dus in 2003 maar 8 maanden heeft gefunctioneerd, stelt de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum voor om het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV in 2004 op 4.201.795 x 12/8 = 6.302.692 euro, afgerond op 6,3 miljoen euro vast te stellen. Het tweede ontwerp heeft betrekking op de openbaarmaking van studies en rapporten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Het voorziet dat de studies en rapporten van het Kenniscentrum in extenso zullen worden gepubliceerd op zijn website, ten laatste 30 dagen na de goedkeuring ervan door de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum. Vereenvoudigde versies kunnen ook openbaar worden gemaakt voor zover de inhoudelijke strekking ervan overeenstemt met die van de goedgekeurde openbaar gemaakte studies en rapporten. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) RIZIV = Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.