26 mei 2004 17:00

Hertzbundel dubbelstations

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht, ten behoeve van de Landcomponent, voor de aankoop, in twee afzonderlijk toekenbare percelen van telkens drie schijven, van 39 hertzbundel dubbelstations 'Line Of Sight New Generation', met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties. Deze overheidsopdracht omvat tevens een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht, ten behoeve van de Landcomponent, voor de aankoop, in twee afzonderlijk toekenbare percelen van telkens drie schijven, van 39 hertzbundel dubbelstations 'Line Of Sight New Generation', met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties. Deze overheidsopdracht omvat tevens een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten.

Het perceel van de 39 stations met antennemast bevat een vaste schijf (vastlegging 2004) van 14 configuraties in shelter, een eerste voorwaardelijke schijf (vastlegging 2005) van 16 configuraties in draagkoffer en een tweede voorwaardelijke schijf (vastlegging 2006) van 5 configuraties in shelter en 4 configuraties in draagkoffer. Het perceel van 117 bobijnen tactische 'Fibre Optic Cable Assembly' bevat een vaste schijf (vastlegging 2004) van 42 bobijnen, een eerste voorwaardelijke schijf (vastlegging 2005) van 48 bobijnen en een tweede voorwaardelijke schijf (vastlegging 2006) van 27 bobijnen.