13 nov 2014 17:51

Deelname aan Baltic Air Policing 2014

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een Belgische F-16 piloot in te zetten bij de Baltic Air Policing in Portugal.

Een Belgische F-16-piloot neemt, in het kader van een uitwisseling met Portugal, van september tot december 2014 deel aan de operatie Baltic Air Policing, een NAVO-operatie om het Baltische luchtruim te beschermen.

De piloot opereert onder het statuut operationele inzet deelstand waarnemingsinzet (kb 03 - coëfficiënt 2).