13 dec 2013 18:59

Deelname aan de 13de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad verleent de minister van Financiën de toestemming om in naam van België in te schrijven op de dertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (FAD-13) voor de periode 2013-2014.

België zal  103.996.520 euro bijdragen, wat neerkomt op 2,06% van de wedersamenstelling. De onderhandelingen met betrekking tot ADF-13 werden afgesloten te Parijs op 25 en 25 september 2013. 

België zal gebruik maken van een versneld stortingsschema en zo een korting bekomen. 

Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die beheerd wordt door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het Fonds startte zijn operationele activiteiten in 1974. Het AfOF heeft als doelstelling de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen door het toekennen van concessionele leningen en giften. Dit gebeurt in het kader van de armoedebestrijding overeenkomstig de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. België werd lid van het AfOF in juli 1974. Ons land heeft deelgenomen aan al de vorige wedersamenstellingen.