10 mei 2012 20:04

Deelname aan een multinationale ontmijningsactie in de Baltische Zee

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de mijnenjagers BNS Narcis en BNS Primula in te zetten in de multinationale ontmijningsactie OPEN SPIRIT in de Baltische Zee.

Beide schepen zullen samen met een veryshallowwater-duikteam gedurende twee weken in mei deelnemen aan de ontmijningsoperatie voor de Estse kust. Ze zullen zeemijnen en ontploffingstuigen opsporen en vernietigen. Het statuut voor het personeel is: hulpverlening buiten het nationale grondgebied.