25 mrt 2005 16:00

Deelname aan nucleair luik van NDEP

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid ging de Ministerraad akkoord met de deelname van België aan het nucleair luik van het 'Northern Dimension Environmental Partnership Fund' (NDEP).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid ging de Ministerraad akkoord met de deelname van België aan het nucleair luik van het 'Northern Dimension Environmental Partnership Fund' (NDEP).

Op de Ministerraad van 5 december 2003 besliste de Regering deel te nemen aan het nucleair luik van de NDEP voor een bedrag van 5 miljoen euro, onder de voorwaarde dat België een partnership met Nederland sloot. Nederlands aanvaardde het voorstel van akkoord niet. Daarom zal 4 miljoen euro van de toegekende 5 miljoen euro herbestemd worden. Het bedrag wordt aangewend voor de technische samenwerking in het kader van de bilaterale hulp aan de landen van het GOS en van Centraal en Oost-Europa. Het zal dienen voor het beheer van de nucleaire passiva in de Russische Federatie en kan vanaf 2005 over een periode van 8 jaar worden gespreid.