13 nov 2014 17:52

Deelname aan operatie Ocean Shield

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een verbindingsofficier in te zetten voor operatie Ocean Shield.

Een Belgische marineofficier wordt aangeduid om de functie van verbindingsofficier tot eind november 2014 te vervullen. Hij opereert in het kader van de staf van het NAVO Maritime Command. De NAVO-operatie Ocean Shield is een maritieme operatie voor de bestrijding van piraterij in de Hoorn van Afrika en de Indische oceaan.

De marineofficier opereert onder het statuut operationele inzet - deelstand waarnemingsinzet (kb 03 - coëfficiënt 2).