17 jan 2003 16:00

Deelname van België aan de Wereldtentoonstelling Aïchi 2005

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, bevestigde de Ministerraad de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan), die in 2005 zal doorgaan (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, bevestigde de Ministerraad de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan), die in 2005 zal doorgaan (*).

Het Overlegcomité "Federale Regering - Regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen" werd belast met het bekomen van een principe-akkoord tussen de gefedereerde entiteiten om zo snel mogelijk het globaal budget voor Expo Aïchi 2005 te kunnen vastleggen en dit vóór 25 maart 2003, slotdatum voor de inschrijvingen. Er zal een Begeleidingscomité worden aangeduid, dat het project stap voor stap moet opvolgen. Dit comité zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de betrokken federale departementen en van de Gewesten en Gemeenschappen. Ten slotte werd de heer Fonny Boesmans benoemd tot commissaris-generaal van België bij de tentoonstelling Aïchi 2005, terwijl de functie van adjunct-commissaris-generaal zal worden waargenomen door de heer Roland Gillet. (*) het principe-akkoord over de deelname werd op 20 november 2002 gegeven door het kernkabinet.