03 mei 2019 19:00

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.

In 2002 werd het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opgericht met als hoofdopdracht een strategisch en coherent beleid te ondersteunen voor Europese onderzoeksinfrastructuren, en multilaterale initiatieven aan te moedigen om Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren beter te benutten en te ontwikkelen. Om zijn opdracht uit te voeren heeft het ESFRI een stappenplan uitgewerkt, de ESFRI Roadmap.

België neemt actief deel aan de grote Europese onderzoeksinfrastructuren die werden opgericht als intergouvernementele wetenschappelijk-technologische organisaties. Het is dan ook belangrijk om te blijven deelnemen aan de infrastructuren van de ESFRI Roadmap die op het punt staan te worden geïmplementeerd. Een daarvan is Euro-BioImaging, een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biomedische beeldvorming. Deze zal onderzoekers werkzaam op het gebied van de levenswetenschappen toegang geven tot spitstechnologie. De ministerraad stemt ermee in dat de federale overheid betrokken wordt bij deze onderzoeksinfrastructuur.