22 dec 2017 17:01

Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen. 

In de nieuwe veiligheidsomgeving, in het bijzonder aan de grenzen van het grondgebied van de Alliantie, heeft de NAVO gedurende de top van Warschau in juli 2016 ingestemd met het concept van 'enhanced Forward Presence'. Deze versterkte aanwezigheid houdt in dat vier multinationale Battle Groups ontplooid worden in de Baltische staten en Polen (POL) om de collectieve defensieve en ontradende houding van de NAVO te versterken.

In dat kader zal een officier-planner, gespecialiseerd in Information Operations, opgenomen worden in de staf van de Battle Group in Litouwen en dit vanaf eind januari tot december 2018. Deze militair zal ongeveer elke vier maanden afgelost worden. Regelmatig zal ook een capaciteit in hetzelfde domein, samengesteld uit ongeveer vijf militairen, worden ontplooid om de sleutelmomenten van de Battle Group gedurende vier periodes van maximaal zes weken te volgen.