07 sep 2018 17:45

Deelname van de FOD Beleid en Ondersteuning aan de G-Cloud API Gateway

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo akkoord met de deelname van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) aan de G-Cloud API Gateway als toekomstgericht transactieplatform.

Alle federale overheidsdiensten wisselen onderling en met duizenden externe instanties en private partijen digitale gegevens uit via verschillende transactieplatformen die beheerd worden door de RSZ, e-Health, de FOD BOSA en de FOD Financiën. De goede werking van vele honderden softwaretoepassingen is afhankelijk van deze transactieplatformen. De oude transactieplatformen rekenen een kost per processor aan. Naarmate het aantal transacties groeit, loopt de rekening verder op. Ze lopen ook op hun limieten qua capaciteit. Er was nood aan een nieuw, centraal transactieplatform waarmee de kosten beheerst konden worden via één globale licentie voor heel de Belgische overheid, ongeacht het aantal processoren, waarmee op basis van de nieuwste technologie snel en veilig nieuwe softwaretoepassingen gekoppeld kunnen worden via een eenvoudige interface.

De licentie- en onderhoudskosten zullen voor de periode 2018-2021 evenredig gespreid worden over vier instellingen: FOD Financiën, e-Health, RSZ en FOD BOSA. De projectkosten worden door drie gedeeld, omdat de FOD Financiën besloot in een eigen project te voorzien en hiervan zelf de set-up- en integratiekosten op zich te nemen.

De FOD BOSA DG DT wenst voor de realisatie van dit project een Bijzondere Samenwerkingsmodaliteit af te sluiten met de vzw Egov. Zowel het groeiritme van bestaande toepassingen als welke nieuwe toepassingen aangesloten zullen worden en hun capaciteitsbehoefte is moeilijk voorspelbaar. Daarom werd geopteerd voor een gelijke verdeling van de kosten tussen de deelnemers.