09 jan 2015 12:03

Deelname van Defensie aan Baltic Air Policing 2015

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een detachement militairen en F-16's in te zetten in het kader van de operatie Enhanced Air Policing Mission in de Baltische staten.

Defensie zet een ondersteuningsdetachement van ongeveer 55 militairen en vier Belgische F-16's gedurende twee maal vier maanden in (van januari tot augustus 2015). Twee personen uit het detachement worden ingezet in het Control and Reporting Center in Litouwen voor de opleiding en coaching van de Litouwse luchtmacht. Een verbindingsofficier neemt deel aan het Air Operations Center in Warschau. 

De operatie Enhanced Air Policing Mission kadert in het Readiness Action Plan binnen de Baltic Air Policing-operatie van de NAVO, die als doel heeft het Baltische luchtruim te verdedigen.  

De piloten en het personeel in het Control en Reporting Centre in Litouwen hebben als statuut: militaire bijstand - KB03-coëfficiënt 2. Het detachement in Malbork en de verbindingsofficier in Warschau hebben als statuut: militaire bijstand - inzet buiten de inzetzone (KB03-coëfficiënt 2).