30 jan 2015 12:38

Deelname van Defensie aan de campagne Maritime Capacity Building 2015

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Steven Vandeput om het fregatschip LEOPOLD I te laten deelnemen aan de campagne Maritime Capacity Building 2015 (MCB15) ten voordele van de Afrikaanse partners in West-Afrika en in de Golf van Guinea.  

Het fregatschip LEOPOLD I zal steun verlenen aan de Belgian Maritime Threat Awareness & Reporting (BEMTAR) en aan het Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics (MAOCN), in de strijd tegen piraterij, drugsmokkel en illegale visserij. 

De campagne MCB15 duurt 8 weken, van 17 februari tot 10 april, en doet een beroep op een bemanning van 160 personen aan boord van fregatschip LEOPOLD I. Die bemanning wordt bijgestaan door een team van vijf militairen die gespecialiseerd zijn in 'boarding techniques' en een team van acht militairen om de bemanningen van de Beninse patrouillevaartuigen op te leiden. Die teams worden ontplooid voor een beperkte tijdsduur. 

Het voltallige personeel dat aan de opdracht deelneemt krijgt het administratieve en financiële statuut deelstand militaire bijstand (KB 03, coëfficiënt 2).