09 jan 2015 12:03

Deelname van Defensie aan de operatie Resolute Support in Afghanistan

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om vanaf 1 januari 2015 gedurende één jaar militairen in te zetten bij de operatie Resolute Support (RSM) van de NAVO in Afghanistan.

57 militairen worden ingezet in Mazar-E-Sharif in het Train, Advise, Assist Command – North, waarvan Duitsland de framework nation is. 

Een detachement van 16 militairen zal in Kabul bij het hoofdkwartier van de RSM werken of taken van nationale beveiliging of inlichtingen uitvoeren. Het veiligheidsdetachement voor de Belgische ambassadeur blijft voorzien tot de slutiting van de ambassade (gepland begin februari 2015).

Als ondersteuning van de operatie wordt er een verbindingsofficier ingezet bij het einsatzführungskommando in Potsdam, Duitsland. 

De militairen in Aghanistan hebben als statuut: operationele inzet passief gewapend verzet - KB03 coëfficiënt 4.