25 mrt 2016 15:00

Deelname van Defensie aan een coachingsopdracht van Congolese geniemilitairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de deelname goed van Belgische militairen aan een coachingsopdracht van Congolese geniemilitairen ten voordele van het Belgische Technische Coöperatie (BTC)-project voor het verduurzamen van de brug van Nyemba in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Vijf militairen worden gedurende twee periodes van twee maanden ingezet en twee militairen gedurende een week om de Congolese militairen te omkaderen voor het duurzaamheidsproject van de spoorbrug van Nyemba:

  • van midden maart tot midden mei: vijf militairen om de werf te installeren en op te starten (vorming en coaching van de strijdkrachten van de DRC)
  • een week in juli: twee militairen om de staat van vooruitgang te controleren en de laatste fase voor te bereiden
  • van oktober tot november: vijf militairen om de werf af te werken en het materiaal te demonteren

De betrokken militairen krijgen het administratieve en financiële statuut "deelstand militaire bijstand- KB 03, coëfficiënt 2".