30 jan 2015 12:38

Deelname van Defensie aan operatie ACTIVE ENDEAVOUR in het Middellandse Zeegebied

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Steven Vandeput om twee Belgische militairen in te zetten in de NAVO AWACS-capaciteit, in het kader van operatie ACTIVE ENDEAVOUR in het Middellandse Zeegebied. 

Gemiddeld zullen twee Belgische militairen gedurende zo'n 90 dagen worden ingezet aan boord van AWACS-vliegtuigen van de NAVO en dit vanuit de basis van Geilenkirchen in Duitsland. 

Operatie ACTIVE ENDEAVOUR is een antiterrorismeoperatie van de NAVO in de Middellandse Zee, die werd opgestart naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001. Naast het opsporen en controleren van verdachte schepen richt de operatie zich nu ook op het monitoren van alle scheepvaartbewegingen in de Middellandse Zee in het belang van de maritieme veiligheid. 

De militairen worden ingezet onder het statuut operationele inzet – waarnemingsinzet (KB 03 – coëfficiënt 2).