13 feb 2015 14:27

Deelname van Defensie aan operatie ATALANTA 2015

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan operatie ATALANTA van de Europese Unie in 2015. Die operatie bestrijdt piraterijacties in de Golf van Aden en voor de Somalische kust.

Twee stafofficieren worden ingezet gedurende zo'n vier maanden, van eind januari tot eind mei 2015, binnen het Force Headquarter aan boord van het Nederlandse commandoschip JOHAN DE WITT. Een stafofficier wordt bovendien voor het ganse jaar 2015 ingezet in het Operational Headquarter, in het Engelse Northwood. 

De twee Belgische militairen die ingezet worden aan boord van het schip opereren onder de deelstand operationele inzet, waarnemingsinzet (KB 03 – coëfficiënt 2). De Belgische militair die wordt ingezet in het Operational Headquarter krijgt de deelstand operationele inzet, inzet buiten de inzetzone (KB 03 – coëfficiënt 2).