26 aug 2016 14:17

Deelname van een Belgische magistraat aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de deelname van een Belgische magistraat van de FOD Justitie goed aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor een beginperiode van 12 maanden. 

In april 2014 werd de Multidimensionele Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek (MINUSCA) opgericht. Daarbij benadrukte de Veiligheidsraad de dringende nood om straffeloosheid te beëindigen en de daders van schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten te berechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). In april 2015 werd de wet tot oprichting van een Speciaal Strafhof door de Nationale Overgangsraad van de CAR aangenomen. MINUSCA zal de oprichting en operationalisering van deze rechtbank ondersteunen. Er worden daarbij 23 magistraten voorzien waarvan 11 internationaal en 12 nationaal gerekruteerden. 

De FOD Justitie heeft een kandidate om een van de internationale functies in te vullen. De Belgische inzet van een rechter naar het Speciaal Rechthof voor de Centraal-Afrikaanse Republiek is te verantwoorden vanuit de prioriteiten van het Belgisch buitenlands beleid. Het Belgisch beleid inzake Centraal-Afrika blijft een van de hoekstenen in de internationale diplomatieke rol van België. Ook de strijd tegen straffeloosheid en een sterkere verantwoording en rechtstaat behoren tot de Belgische prioriteiten. Daarnaast engageert België zich al meerdere jaren in civiele crisisbeheersacties, voornamelijk in multilateraal verband. Zodra het Speciaal Strafhof wordt opgericht, zou de Belgische magistrate ontplooid kunnen worden voor een beginperiode van 12 maanden.