26 aug 2016 14:17

Ministerraad van 26 augustus 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 augustus 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft de eerste minister de steun van de regering aan de Italiaanse bevolking uitgesproken, naar aanleiding van de aardbeving van afgelopen woensdag. Hij heeft namens België zijn medeleven en volledige solidariteit betuigd aan de eerste minister van Italië. België heeft ook hulp aangeboden. Italië heeft echter nog geen beroep gedaan op internationale hulp. Onder de slachtoffers zijn er momenteel geen Belgen te betreuren en er werden ook nog geen opsporingsberichten van Belgen geregistreerd. 

Charles Michel kondigde nadien aan dat de ministerraad een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd over de uitbreiding van het stemrecht voor Belgen in het buitenland bij regionale verkiezingen. Deze beslissing vertaalt het engagement dat vanaf het regeerakkoord over dit thema werd genomen. 

De minister van Defensie Steven Vandeput preciseerde ten slotte twee aankoopdossiers voor Defensie. Het gaat om de modernisering van de voorraad machinegeweren en om de bestelling van een computersysteem voor datavergaring- en analyse van open sources en sociale media, ten voordele van Defensie, Veiligheid van de Staat en de Federale Politie. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen: