26 aug 2016 14:17

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de opstart van twee overheidsopdrachtenprocedures voor Defensie goed.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht over de verwerving van een Open Source and Social Media Collect and Analyse Tool, inclusief een onderhoudscontract voor de levensduur van de systemen: in het kader van de strijd tegen het radicalisme, extremisme en terrorisme, wensen de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, Veiligheid van de Staat en de Federale Politie een performant systeem te verwerven en uit te bouwen dat toelaat informatie en inlichtingen te verzamelen afkomstig uit open bronnen en sociale media
  • een overheidsopdracht over een meerjarige aankoop van 242 machinegeweren van het kaliber 7.62 mm om de wapenvoorraad van Defensie te vervangen en te moderniseren