15 sep 2017 16:57

Deelname van een Belgische officier aan de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van een Belgische officier voor de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben.

In het kader van de samenwerkingsakkoorden tussen de Belgische en Nederlandse marine, varen Belgische militairen regelmatig mee aan boord van Nederlandse schepen. De officier zal deelnemen aan operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben aan boord van een Nederlands fregat voor een periode van twee weken in december 2017. Tijdens zijn missie zal het Nederlandse fregat worden ingezet als “stationship” in de Caraïben voor kustbewakingsopdrachten en operaties voor drugsbestrijding. De officier zal er zich ook kunnen voorbereiden op het examen Commando centrale officier (CCO). De missie zal de wederzijdse solidariteit van de twee marines versterken.