06 jul 2018 16:27

Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verderzetting van de activiteiten 'Defense Capacity Building' (DCB) op de oostelijke flank van de NAVO in 2018.

Dit dossier heeft betrekking op een verdere deelname in 2018 aan de NATO DCB-projecten met Georgië, met name het ‘Counter Mobility Initiative’ met gemiddeld één specialist in de periode van september tot december, met een maximum inzet van drie maanden.

Specifiek hebben deze activiteiten de volgende doelen:

  • coachen en bijstaan van de autoriteiten van de betrokken landen in het kader van de versterking van hun capaciteiten
  • verbeteren van de kennis van NAVO procedures om interoperabiliteit te bevorderen tijdens operationele inzet of gemeenschappelijke oefeningen tussen de Georgische strijdkrachten en deze van NAVO
  • indirect bijdragen tot de verbetering van onze kennis over de betrokken landen