01 jun 2011 17:58

Defensie

Inzet van militairen in de DRC voor vormingsopdrachten in Kananga en Kindu

Inzet van militairen in de DRC voor vormingsopdrachten in Kananga en Kindu

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om militairen in te zetten in de Democratische Republiek Congo om de Congolese militairen bij te staan. Ze zullen hun steun verlenen aan de Militaire Academie van Kananga.

De inzet van Belgische militairen omvat:

  • een vorming "Train the Trainer" met twintig militairen gedurende twee maanden
  • een vorming "Coach the Trainer" met drie militairen gedurende elf weken
  • de zending van een raadgever vorming voor het Commando van de Academie gedurende één jaar

De ministerraad gaat ook akkoord met de inzet van tien Belgische militairen in de DRC, van 1 juni tot 31 december 2011, om de Congolese militairen te steunen met een opdracht vorming, supervisie en evaluatie van de Unités de Réaction rapide in Kindu.

Het personeel dat aan die opdracht deelneemt krijgt het administratief en financieel statuut "bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2".

De inzet van militairen werd beslist op de ministerraad van 29 april 2011.