02 sep 2011 15:57

Defensie

Overheidsopdrachten voor Defensie

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad ging op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem akkoord met het opstarten van de volgende overheidsopdrachten: 

  • een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur met de firma Acertys Healthcare in Aartselaar voor het onderhoud van de medische informaticasystemen van het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek
  • een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de beschermingsmiddelen tegen radiogestuurde explosieven en bommen met de Engelse firma L-3 Communications TRL Technology Ltd
  • een open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van het MISTRAL-wapensysteem en de thermische camera MATIS met de firma MBDA-France
  • een Letter of Offer and Acceptance met de Amerikaanse overheid voor de herbevoorrading van INS/GPS geleidingskits en ontstekers voor de F16-vloot.