18 feb 2022 20:11

Defensie: Belgische deelname aan de EMASOH-operatie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de Belgische operationele inzet voor de EMASOH-waarnemingsmissie in de Verenigde Arabische Emiraten.

In samenwerking met Nederland zal België het commando van de AGENOR-operatie opnemen van eind februari tot begin juli 2022, waarbij België de commandant en Nederland de stafchef zal leveren. AGENOR is de militaire pijler van de Europese waarnemingsmissie European Maritime Awareness in the Strat of Hormuz (EMASOH), met als doel de vrijheid van navigatie te verzekeren en de situatie in de Perzische Golf te de-escaleren.

Daarnaast zullen Nederland en België nog enkele officieren en onderofficieren in het Force Head Quarter (FHQ) inzetten in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor België betreft het een extra inzet van een achttal militairen tijdens voornoemde periode.