11 nov 2021 10:29

Defensie: bepalingen betreffende schuldsaldoverzekeringen in geval van overlijden door de dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende de dekking van bepaalde uitgesloten risico’s in schuldsaldoverzekeringen afgesloten door militairen of burgers, in geval van overlijden door de dienst. 

Het voorontwerp van wet beoogt een maximale bescherming te bieden aan de rechthebbenden van een militair of een burger die overlijdt door de dienst in het kader van risicovolle activiteiten en die, in voorkomend geval, met de terugbetaling van een hypothecaire lening worden geconfronteerd.

Concreet zorgt het voorontwerp voor:

  • de creatie van een wettelijke basis voor een regeling waarbij Defensie en Assuralia een raamovereenkomst kunnen sluiten over de verdeling van de dekking van het risico van het overlijden van een militair of een burgerpersoneelslid, dat zich voordoet in het kader van een aantal risicovolle activiteiten tijdens de dienst of door de dienst
  • de wijziging van de wet inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie, zodat de subrogatieregeling op verschillende vlakken wordt aangepast 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.