26 okt 2020 14:31

Defensie biedt hulp aan de Natie aan in het kader van de strijd tegen COVID-19

Op initiatief van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad beslist om Defensie in te zetten in de strijd tegen COVID-19.

Lees het persbericht van Defensie in bijlage (rechtsboven).