13 nov 2013 16:09

Defensie: inzet van een team leader van een CIS-coördinatieteam in Adana Turkije

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een teamleader voor een CIS-coördinatieteam in het kader van de operatie Active Fence in Adana in te zetten.

De militair wordt vanaf eind november voor een maand in Adana in het kader van de operatie Active Fence ingezet. De operatie heeft als doel de luchtverdedigingscapaciteit van het Turkse leger te versterken om zo zijn bevolking en grondgebied te beschermen en bij te dragen tot de de-escalatie van de crisis op de grens van de NAVO. De militair zal team leader zijn van een een communications information systems coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen Turkije, de NAVO-troepen en de NCISG in Bergen. De militair krijgt het statuut operationele inzet - waarnemingsinzet (KB 03 - coëfficient 2).