20 mrt 2014 17:57

Defensie neemt deel aan coaching bij de vorming van complementen voor de Unités de Réaction rapide in DRC

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Lansdverdediging Pieter De Crem om een twintigtal militairen in de DRC in te zetten voor de coaching bij de vorming van complementen voor de Unités de Réaction rapide .

Het detachement wordt drie maanden ingezet en wordt tijdens twee weken versterkt met de medische steun van tien militairen en een luchttransportmiddel met 23 militairen dat stand by staat voor de organisatie van de veiligheid tijdens de syntheseoefening.

De ministerraad stemt ook in met de inzet van twee militairen gedurende twee maanden om de operationele communicatiecapaciteit verder uit te bouwen. 

Tijdens deze missie krijgt het personeel het statuut deelstand in hulpverlening buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficient 2.