20 mrt 2014 17:57

Defensie neemt deel aan het tweede mandaat van de trainingsmissie van de EU in Mali

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om deel te nemen aan de tweede trainingsmissie van de Europese Unie in Mali (EUTM Mali).

Het Belgische beschermingsdetachement bestaat uit een 80-tal militairen, onder wie enkele stafofficieren in de hoofdkwartieren van Bamako en Koulikoro. Ze worden ingezet van half mei 2014 tot half mei 2015. Ze zullen de intructeurs, het EUTM-personeel en de infrastructuur beschermen tijdens de gecentraliseerde en gedecentraliseerde training, het konvooi tussen Bamako en Koulikoro begeleiden en een snelle interventiemacht bij incidenten kunnen inzetten. Het militair personeel bekomt het statuut operationele inzet, deelstand passieve gewapende inzet (KB 03 – coëfficient 4).