03 mei 2013 19:00

Defensie: onderhoud van rijsimulatoren voor operationele voertuigen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het contract voor het preventieve en correctieve onderhoud van de rijsimulatoren voor operationele voertuigen van Defensie te activeren.

Het gaat om een omniumcontract voor onbepaalde duur voor een eerste periode van tien jaar, dat daarna elk jaar stilzwijgend kan worden verlengd.