03 dec 2010 11:08

Defensie: overheidsopdracht

Huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie

Huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem goedgekeurd om een overheidsopdracht af te sluiten voor de huur van software voor de IDCN/ODN-netwerken van Defensie. Het doel is om aan alle gebruikers van de verschillende netwerken één standaardbureauticaomgeving aan te bieden. Die nieuwe omgeving dient per netwerk te kunnen worden opgebouwd op basis van één gemeenschappelijke en geïntegreerde softwareset.